Pracownicy

  • Dyrektor  mgr Henryka Pawliczek
  • Główny księgowy mgr Katarzyna Bura
  • Starszy bibliotekarz Maria Kaszubska
  • Starszy bibliotekarz mgr Zofia Kolorz - filia nr 1 w Głożynach
  • Starszy bibliotekarz mgr Barbara Uzar
  • Bibliotekarz lic. Anna Kubik
  • Młodszy bibliotekarz mgr Iwona Telus 
  • Pracownik gospodarczy Katarzyna Adamczyk
  • Konserwator Stanisław Wawer
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Jak często odwiedzasz bibliotekę?

Często
Bardzo często
Rzadko
Nie odwiedzam biblioteki